พระสอนศีลธรรม มมร ล้านนา มอบพัดลมให้สำนักงานโครงการพระสอนฯ

ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.วิทยาเขตล้านนา กราบขอบพระคุณ พระบุญชลิต อตฺถกาโม (เขื่อนควบ) เมตตามอบพัดลม 1 ตัว ให้กับสำนักงานไว้ใช้ ปัจจุบันท่าน ปฏิบัติการสอนอยู่ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน