มมร ล้านนา : นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​เชียงใหม่ออกตรวจเยี่ยมและติดตามนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์

นางปัทมา​ เอี่ยม​สุวรรณ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​เชียงใหม่​ พร้อมด้วยรองนายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ฯ​ กรรมการเหล่า​กาชาด​จังหวัด​ฯ​ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช​เจ้า กรมสมเด็จ​พระ​เทพรัตน​ราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา