มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมงาน

1-สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

View Fullscreen

2-สาขามนุษศาสตร์-อังกฤษ

View Fullscreen

3-สาขาการปกครอง

View Fullscreen

4-สาขาการสอนภาษาไทย

View Fullscreen

5-สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

6-สาขาการสอนสังคมศึกษา

View Fullscreen