มมร ล้านนา: ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารเข้ามอบตัวและรับฟังโอวาท

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ามอบตัวและรับฟังโอวาท พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา และนำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเจดีย์หลวง