มมร ล้านนา l วายสักการะ พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล) เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และคณาจาย์ เจ้าหน้าที่ เข้ากราบถวายสักการะ พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล) เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี ณ วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่ 2 มกราคม 2562 (ภาพ/ข่าว : ตั้ม สุวิท เอฟซี)