มมร ล้านนา l พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2

พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ร่วมเป็นสักขีพยานในการ ลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน วันที่ 6 ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี…. เราจะไม่หยุดอยู่กับที่ในยุคของเรา!!! พัฒนาอย่างเข้มแข็งและขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อทุกคน “Stronger Development & Drive together for All