1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

       ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส

        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลับ วิทยาเขตล้านนา ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส ประจำปีการศึกษา 2554 เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง หรือวันสงกรานต์
        มีขบวนแห่เครื่องดำหัวมาจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มายังอาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4) แล้วประกอบพิธีรดน้ำดำหัว โดยคณาจารย์ฝ่ายสงฆ์มีพระปลัดบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเป็นประธาน และฝ่ายฆราวาสมี รศ.สมหมาย เปรมจิตต์ เป็นประธานในการรับการเครื่องรดน้ำดำหัว นอกจานี้ยังมีการแข่งขันการทำลาบเมืองของนักศึกษาฝ่ายฆราวาส
       
       ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์
        "การดำหัว" ก็คือการรดน้ำนั่นเอง แต่เป็นคำเมืองทางเหนือการดำหัวเรียกกันเฉพาะการรดน้ำผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง เช่น พ่อเมือง เจ้าเมือง เป็นต้น เป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป หรือการขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่
        สิ่งที่ต้องนำไปในการรดน้ำดำหัวก็คือ น้ำใส่ขันเงินใบใหญ่ ในน้ำใส่ฝักส้มป่อย โปรยเกสรดอกไม้และเจือน้ำหอม น้ำปรุงเล็กน้อย พร้อมด้วยพานข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องสักการะอีกพานหนึ่ง
        การรดน้ำดำหัวมักจะไปกันเป็นหมู่ โดยจะถือเครื่องที่จำดำหัวไปด้วย เมื่อขบวนรดน้ำดำหัวไปถึงบ้านท่านเจ้าของบ้านก็จะเชื้อเชิญให้เข้าไปในบ้าน พอถึงเวลาที่รดน้ำท่านผู้ใหญ่ก็จะสรรหาคำพูดที่ดีที่เป็นสิริมงคลและอวยพรให้กับผู้ที่มารดน้ำดำหัว ปัจจุบันนี้พิธีรดน้ำดำหัวในจังหวัดต่าง ๆ ทางเหนือมักจะจัดเป็นพิธีใหญ่ บางแห่งมีการจัดขบวนแห่ มีการฟ้อนรำประกอบ เช่น พิธีรดน้ำดำหัวในจังหวัดเชียงใหม่ และ เชียงราย เป็นต้น
        ประเพณีรดน้ำไหว้ผู้ใหญ่ เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีงานสงกรานต์หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<<Back | 1 | 2 | 3 | 4 | 5Next>>>

กลับขึ้นด้านบน

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com