hd-w-anti-bet


 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภัยของพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน

1 copy

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภัยของพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน" โดย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 4 "สิงห์ธรรม" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 29 ตุลาคม 2560

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy

สัมมนาฯ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand

สัมมนาฯ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 

     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนเรียนในยุค Thailand 4.0 บรรยายโดย อ.พิเดช ปรางทอง 9 ธันวาคม 2560

0 copy01 copy1 copy2 copy3 copy04 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy

ข่าว2561

news59

ข่าว 2560

 

ข่าว 2561

 

 
menu-icon แนะแนวการศึกษาเรือนจำจังหวัดลำปางและแพร่
menu-icon ฟังธรรมวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2561
menu-icon วิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2561
menu-icon แนะแนวการศึกษา เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่
menu-icon เรียนปรับพื้นฐานคณะศึกษาศาสตร์
menu-icon งานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อจันดา  แพง
menu-icon ขบวนแห่พระพุทธรูปฝนแสนห่า งานบูชาเสาอินทขีล
menu-icon งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อวุ่น  ไชยสมภาร
menu-icon โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
menu-icon โครงการอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
menu-icon สัมมนาทางวิชาการ นศ.ปริญญาโท รุ่นที่ 13 ประจำปี 2561
menu-icon โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2561
menu-icon พิธีสูมา คารวะ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ มมร ล้านนา 2561
menu-icon มมร ล้านนา จัดสอบเข้าป.ตรี ประจำปี 2561
menu-icon พิธีดำหัวผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาใน จ.เชียงใหม่ประจำปี 2561
menu-icon สรงน้ำ ดำหัว พระราชเจติยาจารย์ ประเวณีปี๊ใหม่เมือง 2561
menu-icon มมร ล้านนา จัดสอบเข้าป.ตรี ประจำปี 2561
menu-icon โครงการพัฒนาอบรมบุคลากรประจำปี 2561
menu-icon โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2561
menu-icon ถวายมุทิตาสักการะ พระราชวิสุทธิญาณ รับปริญญาฯ
menu-icon พิธิเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ USTCM2018
menu-icon มมร ล้านนา เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
menu-icon กีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์
menu-icon การตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2561
menu-icon พิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา USTCM 2018 
menu-iconวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มมร ล้านนา
menu-iconพิธีบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงสรีระสังขารอดีตรองอธิการบดี
menu-icon รองอธิการบดี มมร ล้านนา มรณภาพ
menu-icon มมร ล้านนา เป็นเจ้าภาพการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6