hd-w-anti-bet


 

โครงการสายใยรักจากใจพี่สู่น้องโดยชมรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา

01
ชมรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดโครงการสายใยรักจากใจพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านนากู่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว : กิตติธัช สุขกิตานนท์)
123456789101112131516171819202123

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6