web-en-newstd-61


 

กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7

23

     เปิดฉากอย่างเป็นทางการ กีฬาปัญญาชนจังหวัดเชียงใหม่ กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7 เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนทั้ง 12 สถาบัน ร่วมเป็นเกียรติ ในปีนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2560
12 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy11 copy12 copy13 copy14 copy15 copy16 copy17 copy18 copy222425262728292930

....ภาพกิจกรรมทั้งหมด...คลิก...

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6