web-en-newstd-61


 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

IMG 0867 copy
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานฯ โรงเรียนเมตตาศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ทดแทนพระคุณบิดามารดา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม –12 เมษายน 2560 นี้

 

     ในพิธีเปิดโครงการมี นายประวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวริหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพมงคลโมลี รองเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) เป็นพระศีลาจารย์ และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นพระธรรมาจารย์ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
IMG 0876 copyIMG 0861 copyIMG 1051 copyIMG 1027 copyIMG 1055 copyIMG 1097 copyIMG 1106 copyIMG 1117 copyIMG 1298 copyIMG 1433 copyIMG 1600 copyIMG 1673 copyIMG 1695 copyIMG 1758 copyIMG 1773 copyIMG 1817 copyIMG 1580 copyIMG 1203 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6