web-en-newstd-61


 

ฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร

01
     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 
บัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ 30 เมษายน 2560 โดยมีคณาจารย์ บัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
124578910111213141516171819

 

...............ชมภาพทั้งหมดคลิก........

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6