web-en-newstd-61


 

อธิการบดีเยี่ยมคณาจรรย์ บุคลากร มมร วิทยาเขตล้านนา

1 copy

     พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมคณาจรรย์ บุคลากร มมร วิทยาเขตล้านนา ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 26 กรกฎาคม 2560 ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้ทำสามีจิกรรม คารวะในโอกาสวันเข้าพรรษา (Cr.ภาพ:ตั้ม สุวิท เอฟซี )

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6