web-en-newstd-61


 

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

IMG 3476 copy

     ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานหน้าอาคาร MBU 1

IMG 3445 copyIMG 3462 copyIMG 3481 copyIMG 3493 copyIMG 3499 copyIMG 3508 copyIMG 3521 copyIMG 3540 copyIMG 3550 copyIMG 3566 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6