head sangkha


 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภัยของพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน

1 copy

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภัยของพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน" โดย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 4 "สิงห์ธรรม" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 29 ตุลาคม 2560

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy

ข่าว2560

news59

ข่าว 2560

 
menu-icon วันปิยมหาราชประจำปี 2560
menu-icon ภาพการตรวจประเมินระดับวิทยาเขต
menu-icon มมร ล้านนา มอบดอกดารารัตน์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่
menu-icon กีฬาสานสัมพันธ์ มมร คัพ ครั้งที่ 7
menu-icon งานเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.เขียน  วันทนียตระกูล
menu-icon จิตอาสา มมร ล้านนา ช่วยจัดเรียงดอกดาวเรือง
menu-icon  พิธีไหว้ครู มมร วิทยาเขตล้านนา ประจำปี ๒๕๖๐
menu-icon ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์แนะแนวการศึกษารร.แม่สะเรียงบริพัตร
menu-icon ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร่วมงานศพ แม่ยุพาพร ฑีรฆสกุล
menu-icon โครงการอบรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
menu-icon โครงการอบรมศีลธรรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนฯ
menu-icon โครงการค่ายคุณธรรมนักศึกษาปี 1 ประจำปี 2560
menu-icon มมร ล้านนา คว้าแชมป์ฟุตบอลชาย กีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 4
menu-icon โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ)ประจำปี 2560
menu-icon  โครงการค่ายคุณธรรมนักศึกษาปี 1 ประจำปี 2560
 menu-icon มมร ล้านนา คว้าแชมป์ฟุตบอลชาย กีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 4
 menu-icon โครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการ)ประจำปี 2560
 menu-icon โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ประจำปี 2560
 menu-icon พิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 menu-icon ท.6 ปันน้ำใจให้พี่น้องไทย สกลนคร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
menu-icon งานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
menu-icon การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
menu-icon พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว ร.10
menu-icon ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10  
menu-icon โครงการสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุประจำปี 2560
menu-icon อธิการบดีเยี่ยมบุคลากร มมร ล้านนา
menu-icon กิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปี 2560
menu-icon ประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2560
มมร ล้านนา พร้อมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายพ่อหลวง
โครงการอบรมศีลธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 2
สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งที่ 2 ภูมิภาค
โครงการอบรมการจัดการความรู้ (KM)และ(RM)
งานศพพระธนา อดีตพระสอนศีลธรรม มมร ล้านนา
ประชุมคณะสังคมศาสตร์การเขียน SAR รวม 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำปี 2560 
ประกาศผลสอบตำแหน่งอาจารย์ประจำปี 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ประจำปี 2560
รับสมัครอาจารย์ประจำปี 2560
สรุปรายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันวิสาขบูชา
สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร มมร 
พิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี 2559
โครงการอบมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา วันวิสาขบูชาประจำปี 2560
โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (เดินธุดงค์)ประจำปี 2560
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
พิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส
ดำหัว สูมาคารวะ พระเถระและผู้อำนวยการโรงเรียน
พิธีเลี้ยงขอบคุณคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักกีฬากองเชียร์
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คณาจารย์ร่วมงานศพบิดานักศึกษา ณ อ.สมเมย แม่ฮ่องสอน
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา USTCM 2017
โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 50 ปีพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2560
สัปดาห์วิชาการล้านนาประจำปีการศึกษา 2559
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2560
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560
วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 
โครงการปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การแข่งขันฟุตบอล มมร ล้านนา-มจร เชียงใหม่
การแข่งขันฟุตบอล พายัพ-มมร ล้านนา กีฬาทัวร์นาเมนต์ฯ ครั้งที่ 7
กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7
พิธียกเสาเอกอาคารเรียน มมร ล้านนา
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ รุ่นที่ 1/2560
พิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
ตัวแทนอาจารย์ร่วมงานศพบิดาของนักศึกษาปี 1/2 
โครงการสายใยรักจากใจพี่สู่น้องชมรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
โครงการแบ่งรักปันฝันสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 
โครงการค่ายอาสาปันน้ำใจให้น้อง
พิธีทักษิณานุปาทานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มมร ล้านนา 
ถวายมุทิตาสักการะพระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์
> แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
คณะกรรมการการตรวจสอบภายใน
การแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา USTCM2017 
การแข่งขันกีฬาสีครั้งที่ 10
งานศพมารดานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปี 5 
การติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
แนะแนวการศึกษาปีการศึกษา 2560
การแข่งขันกีฬาสี มมร ล้านนา ครั้งที่ 10 รอบคัดเลือก
ต้อนรับผู้บริหารจาก มมร ส่วนกลาง

 
 
 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

1
     นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงให
ม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ (ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก คุณศรีมูล แสนเมืองมา ผู้สื่อข่าวไทยนิวส์)
23456
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเป็นตัวแทนในพิธี
7

ประชุมบุคลากรประจำเดือน

1
     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากรประจำเดือน เพื่อมอบนโยบาย ติดตามการปฏิบัติงาน และสรุปงานที่ผ่าน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU 4 25 พฤษภาคม 2559
23456789

ติดต่อฉัน

mbulnc25
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6

 

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103 Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6, FAX. 0-5381-4752

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6