web-en-newstd-61


 

ต้อนรับผู้บริหารจากมมร ส่วนกลาง

1
     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลางนำโดย ผศ.สุริวัฒน์  จันทร์โสภา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU4 14 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว : ตั้ม สุวิท เอฟซี)
2354678

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6