hd-w-anti-bet


 

กีฬาสีครั้งที่ 10

กฬาสครงท10 Panorama20
     ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีครั้งที่ 10 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงกัน 5 กุมภาพันธ์ 2560
IMG 6767IMG 6808IMG 6819IMG 6853IMG 6861IMG 6876IMG 6877IMG 6883IMG 6885IMG 6906IMG 6908IMG 7090IMG 7104IMG 7108IMG 7131IMG 7135IMG 7184IMG 7222IMG 7245IMG 7253IMG 7279IMG 7376IMG 7381IMG 7455IMG 7457IMG 7492IMG 7500IMG 7503IMG 7505IMG 7506

*****ชมภาพขนาดใหญ่และภาพกิจกรรมทั้งหมด**** คลิก...

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6