hd-w-anti-bet


 

สถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ครบ 26 ปี

อธการ0IMG 8232
     พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทักษิณานุปาทาน และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ครบ 26 ปี โดยมีนายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
IMG 8067IMG 8072IMG 8102IMG 8130IMG 8149IMG 8178IMG 8204IMG 8218IMG 8219IMG 8247IMG 8270IMG 8290IMG 8354IMG 8473
     ภาคบ่าย พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
IMG 8368IMG 8370IMG 8376IMG 8385IMG 8387IMG 8372IMG 8395IMG 8402IMG 8409IMG 8416IMG 8458IMG 8460IMG 8494

...........ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด......คลิก.............

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6