hd-w-anti-bet


 

พิธียกเสาเอก มมร บวกค้าง

1
     พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธียกเสาเอก อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ บ้านป่าตัน ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เขียงใหม่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
234567891011121314

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6