hd-w-anti-bet


 

วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 50 ปีพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์

IMG 3505 copy
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ถวายมุทิตาสักการะพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 6 เมษายน 2560
IMG 3510 copyIMG 3513 copyIMG 3491 copyIMG 3502 copyIMG 3496 copyIMG 3515 copyIMG 3522 copyIMG 3538 copyIMG 3544 copyIMG 3546 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6