hd-w-anti-bet


 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

01 copy

     นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน นำเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงต้อนรับ ( โถงท่าแพ ) อาคารศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

     ในการนี้ ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

1 copy2 copy3 copy4 copy04 copy5 copy6 copy7 copy8 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6