hd-w-anti-bet


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

การจัดการความรู้ KM

km601
km59

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

รวมเว็ปไซต์หน่วยงานราชการ

webportal

วิทยานิพนธ์

thesis

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

June 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
32907049
grd-61

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2

IMG 1923 copy

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (ภูมิภาค)ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) กล่าวเปิดงาน นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน ในงานมีการเสวนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รับรู้ เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง?” พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) รองเลขาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายสมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการด้านพุทธศาสนา และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินรายการโดย คุณประพจน์  ภู่ทอง ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT

IMG 1824 copyIMG 1832 copyIMG 1836 copyIMG 1843 copyIMG 1872 copyIMG 1886 copyIMG 1902 copyIMG 1932 copyIMG 1969 copy

     ภาคบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มสีเขียว(บ้าน) เสวนา เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา” กลุ่มสีส้ม(วัด) เสวนา เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรพระพุทธศาสนา”  กลุ่มสีชมพู(โรงเรียน) เสวนา เรื่อง “มุมมองของครูสอนวิชาพุทธ?กับพระพุทธศาสนา” กลุ่มสีฟ้า(สื่อมวลชน) แบ่งเข้าร่วมเสวนาทั้ง 3 กลุ่ม และทุกกลุ่ม สรุปงานเวทีใหญ่ ของภูมิภาค

IMG 1978 copyIMG 1981 copyIMG 1999 copyIMG 2009 copy

ผู้บริหาร


jit

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6