web-en-std-61


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

การจัดการความรู้ KM

km59

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

รวมเว็ปไซต์หน่วยงานราชการ

webportal

วิทยานิพนธ์

thesis

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

March 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
web27-2-61
qoata6100

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

IMG 2166 copy

 

 

     

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธาน มีคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมพิธีการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา แนวคิด ปรัชญา ระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย ภาคเช้า นักศึกษาคฤหัสถ์

 

IMG 2214 copyIMG 2192 copyIMG 2196 copyIMG 2219IMG 2221 copyIMG 2232 copyIMG 2250 copyIMG 2257 copyIMG 2266 copy

 

ภาคบ่ายนักศึกษาบรรพชิต

 

IMG 2378 copyIMG 2391 copyIMG 2381 copyIMG 2383 copyIMG 2385 copyIMG 2394 copyIMG 2388 copyIMG 2400 copyIMG 2397 copy

ผู้บริหาร

jitti

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.
ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6