web-en-newstd-61


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

การจัดการความรู้ KM

km59

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

รวมเว็ปไซต์หน่วยงานราชการ

webportal

วิทยานิพนธ์

thesis

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

May 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
32907049
grd-61

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2561

ภาพหม พระสอน 610

     พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยมีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกว่า 300 รูป
IMG 9789IMG 9841IMG 9794IMG 9791IMG 9800IMG 5320

ภาคเช้า เรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน" โดย ดร.สุรวงศ์ วัฒนกุล

IMG 9854IMG 9861

ภาคบ่ายแบ่งฐานกิจกรรมจำนวน 4 ดังนี้
   ฐานที่ 1 เรื่อง "วิธีการสอน" โดยพระมหาสกุล มหาวีโร,ดร.
   ฐานที่ 2 เรื่อง "บทบาท/ประสบการณ์ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน" โดย พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร,พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน
   ฐานที่ 3 เรื่อง "ถอดบทเรียนพระสอนศีลธรรม" โดย ดร.ชาลี ภักดี
   ฐานที่ 4 เรื่อง "การสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้" โดย อาจารย์วิสุทธิ แสนสุวรรณ์

IMG 5542IMG 5567IMG 9981IMG 9985IMG 0032

ผลการประกวดนวัตกรรม พระสอนศีลธรรม
รางวัลที่ 1 พระครูปลัดสิริมงคล ถิริญาโณ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 พระชญานันท์ กิตฺติปญฺโญ

IMG 5689IMG 0086IMG 0081

พิธีปิดโครงการ โดยพระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

IMG 5682IMG 5695

 

 

ผู้บริหาร

jit

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.
ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6