web-en-std-61


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

การจัดการความรู้ KM

km59

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

รวมเว็ปไซต์หน่วยงานราชการ

webportal

วิทยานิพนธ์

thesis

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

April 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
01
semi-61

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

อธิการบดีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มมร ล้านนา

IMG 1240 copy

     พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมรองอธิกาบดี วิทยาเขตล้านนา พร้อมทั้งตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน โครงการขยายวิทยาเขตล้านนา ณ บ้านบวกค้าง สันกำแพง จากนั้นรับการถวายสักการะจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาเขตล้านนา ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 17พฤศจิกายน 2560

IMG 1063 copyIMG 1070 copyIMG 1080 copyIMG 1085 copyIMG 1088 copyIMG 1094 copyIMG 1120 copyIMG 1179 copyIMG 1169 copyIMG 1172 copyIMG 1145 copyIMG 1146 copyIMG 1154 copyIMG 1158 copyIMG 1163 copy

ซ้อมการรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปี 2560

IMG 9520 copy

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ซ้อมการรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปี 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 509 รูป/คน

IMG 9764 copyIMG 9600 copyIMG 9604 copyIMG 9609 copyIMG 9612 copyIMG 9633 copyIMG 9654 copyIMG 9680 copyIMG 9568 copyIMG 9570 copyIMG 9572 copyIMG 9688 copyIMG 9691 copyIMG 9730 copyIMG 9739 copy

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ชมภาพทั้งหมด<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

IMG 9027 copy

     นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

IMG 8958 copyIMG 9021 copyIMG 9032 copyIMG 8994 copyIMG 8959 copyIMG 8944 copy
     โอกาสนี้ ผศ.ดร.โผน นามณี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

IMG 9049 copyIMG 8967 copyIMG 8983 copy

ตรวจประเมินในระดับคณะ/วิทยาเขตล้านนา

     รูปภาพกิจกรรม ตรวจประเมินในระดับคณะ/วิทยาเขตล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ห้อง ๕๐๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันอังคารที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๖๐

       โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ผ่านการประเมินด้วยคะแนน 4.23 (ภาพ/ข่าว : อุทัย ขุมเหล็ก)

132

ผู้บริหาร

jitti

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.
ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6