web-en-std-61


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

การจัดการความรู้ KM

km59

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

รวมเว็ปไซต์หน่วยงานราชการ

webportal

วิทยานิพนธ์

thesis

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

April 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
01
semi-61

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

แนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

1 copy

     วันที่ ๗ กันยาน ๒๕๖๐ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา และคณาจารย์ คณะกรรมการแนะแนวการศึกษา แนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ จำนวน ๒๕๒ คน มีจำนวนสถาบันการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมแนะแนวเปิดโลกกว้างทางการศึกษาจำนวน ๑๗ สถาบัน ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

     ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปิดรับสมัคร 

                -คณะศาสนาและปรัชญา (สาขาวิชาพุทธศาสตร์) 

                -คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 
                -คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาการปกครอง) 
                -คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

 2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy

พิธีไหว้ครูประจำปี 2560

IMG 3349 copy

พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

IMG 3228 copyIMG 3319 copy

IMG 3405 copyIMG 3438 copyIMG 3272 copyIMG 3408 copyIMG 3565 copyIMG 3207 copyIMG 3020 copyIMG 3084 copyIMG 3104 copyIMG 3119 copyIMG 3144 copyIMG 3186 copyIMG 3209 copyIMG 3213 copyIMG 3222 copyIMG 3264 copyIMG 3371 copyIMG 3431 copyIMG 3458 copy

ผอ.วิทยาลัยฯ ร่วมงานศพแม่ยุพาพร ทีรฆสกุล

1 copy

     12 กย 2560 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนๆนักศึกษา ร่วมงานศพแม่ยุพาพร ทีรฆสกุล (แม่น้องพรพิมล เอกการสอนภาษาไทย ปี 4) อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในนาม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว"ทีรฆสกุล" และขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็ง อยู่อย่างมีสติ

2 copy3 copy4 copy

โครงการต้านยาเสพติด 2560

 1

     พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการต้านยาเสพติดเพื่อถวายความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด พร้อมแนวทางการป้องกัน และแก้ไขแก่พระภิกษุสามเณร ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 นี้ ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

23034567891011121314

ผู้บริหาร

jitti

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.
ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6