Black Ribbon

new home web2


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

วิทยานิพนธ์

thesis

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

September 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
teacher

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

การสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

IMG 0653 copy
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา
ลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU4
IMG 0587 copyIMG 0619 copyIMG 0621 copyIMG 0631 copyIMG 0672 copyIMG 0690 copyIMG 0691 copyIMG 0684 copyIMG 0720 copyIMG 0722 copyIMG 0726 copy

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

IMG 0672 copy     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประกาศรายชื่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 

 

 

อัตราค่าธรรมเมียม

สาขาวิชาการปกครอง

 

 

 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

 

 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

 

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2560

 

ภาคปกติ (บรรพชิต) คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์
  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
ภาคปกติ (คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผังเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน)  นักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต - คฤหัสถ์)

ปฐมนิเทศนักศึกษารัฐศาสตร์และพุทธศาสตร์ ปี ๔

1
     พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺตชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์และพุทธศาสตร์ ปี ๔ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU4
2033456

ผู้บริหาร

wutti

พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์, ผศ.ดร.
รองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6