web-en-std-61


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

การจัดการความรู้ KM

km59

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

รวมเว็ปไซต์หน่วยงานราชการ

webportal

วิทยานิพนธ์

thesis

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

February 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
web27-2-61
qoata6100

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

สอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ สาขาสังคมวิทยา

1 copy
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
 สาขาสังคมวิทยา ป.โท รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 รูป/คน ณ ห้องประชุม อาคารห้องสมุด (Mbu3) 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น.
2 copy4 copy

โครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์

1
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์สาขาวิชาพุทธศานาและปรัชญารุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้อประชุม ศ.แสง จันทร์งาม MBU 3 26 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว: ตั้ม สุวิท เอฟซี)
245678

สอบโครงร่างนักศึกษารุ่น 12 นักศึกษาปริญญาโท

16507783 10155086426609456 239432325 n
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดสอบโครงร่าง นักศึกษา รุ่น 12 นักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27-28 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว: ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี)
16521675 10155086426589456 1268049458 n16521806 10155086426624456 282458444 n16522764 10155086426549456 1093268042 n16522764 10155086426564456 495564103 n

อบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

11

     พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺตชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นักศึกษา ปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา บรรยายโดย พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร. รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา 25 ธันวาคม 2559
121314151617

ผู้บริหาร

jitti

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.
ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6