hd-w-anti-bet


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

การจัดการความรู้ KM

km601
km59

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

รวมเว็ปไซต์หน่วยงานราชการ

webportal

วิทยานิพนธ์

thesis

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

June 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
32907049
grd-61

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

อบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

11

     พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺตชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นักศึกษา ปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา บรรยายโดย พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร. รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา 25 ธันวาคม 2559
121314151617

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา

7
     พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺตชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 24 ธันวาคม 2559
8910

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวิชาสังคมวิทยา

1 copy     
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็น
ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 1 เมษายน 2560
2 copy3 copy4 copy

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

14222098 327821727550582 3404703209617836821 n
  ดร.วินิจ ผาเจริญ เป็นประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จำนวน 7 รูป/ท่าน  โดยมีอาจารย์ที่เป็นกรรมการในการซักถามงานวิจัยในครั้งนี้ พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี ดร, รศ.ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย, ดร.จันทนา สุทธิจารี, ดร. ภูมินทร์ สันติทฤษฎีกร
14222222 327821757550579 7808045311468067510 n14095800 327821790883909 7258192690262196862 n

ผู้บริหาร


jit

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6