web-en-newstd-61


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

การจัดการความรู้ KM

km601
km59

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

รวมเว็ปไซต์หน่วยงานราชการ

webportal

วิทยานิพนธ์

thesis

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

June 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
32907049
grd-61

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

อดีตอธิการบดี มหามกุฏราชวิทยาลัยเยี่ยมให้กำลังใจ มมร ล้านนา

1 copy

     พระเทพปริยัติวิมล อดีตอธิการบดี มหามกุฏราชวิทยาลัย / พระราชพิศาลมุนี อดีตรองอธิการบดี วข.ล้านนา / พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากร จนท วิทยาเขตล้านนา 09-08-2560

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy

แสดงความยินดีเนื่องในพิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

1

    ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในพิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูช มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

02

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

1 copy

     พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวันเข้าพรรษา ทางรายการ "มองเมืองเหนือ" กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียงเมตตาศึกษา ร่วมในรายการด้วย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึง งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (ภูมิภาค) ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3 กรกฏาคม 2560

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

1

      ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 21 มิถุนายน 2560

234

ผู้บริหาร


jit

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6