Black Ribbon

new home web2


 

ค้นหา

ระบบบริการการศึกษา

reg

วารสารล้านนาวิชาการ

jernal

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

stdloan

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

wijai

วิทยานิพนธ์

thesis

แผนกลยุทธ์ล้านนา 2558

plan

คุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF)

tqf

ปฏิทินข่าว

September 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
teacher

แหล่งทุนวิจัย

 yri logotrf
 logo nrct v2 logo
ptt-header-logo     web logo   nstda-header

แหล่งทุนการศึกษา

58         edu imgres
Logo-KBank logo-kapook
educatepark logo-true
logo vcharkarn ptt-header-logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ

 BW  cmu
 jula       maejo
 ramkamhang    spd thamsart logokku  mahidol
phayao cmru mbu                   thailis      

แหล่งหางาน

cmdla dla logo
image logo jobthai   police justic      prakaat
 kruwandee 001  com dev  correction
workventure

หลักสูตรศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ

1
     พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการพูด "หลักสูตรศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ" รุ่นที่ 1/2559 ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก สโมสรพัฒนาการพูดเพื่อบุคลิกภาพเชียงราย "พูดไม่เป็น...เป็นผู้นำไม่ได้" วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม mbu4 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ภาพ/ข่าว:PK Mbu Lnc)
234567891011121314

การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2559

IMG 7954
พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2559 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร MBU4 (30 กันยายน 2559, 09.00-11.30 น.)
IMG 7944IMG 7946IMG 7947IMG 7951IMG 7954IMG 7955IMG 7960IMG 7966IMG 7971IMG 7975

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา

IMG 8002
     พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาแก่นักศึกษาที่่สอบได้ในปีที่ผ่านมา ณ อาคาร MBU 4 (30 กันยายน 2559 13.00 น.)
IMG 7982IMG 7983IMG 7984IMG 7985IMG 7986IMG 7990IMG 7999IMG 8001

มอบอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้และของเล่นแก่นักศึกษา

IMG 8008
     พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยพระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง พระมหาเจริญ  กตปญฺโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์ มอบอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้และของเล่นแก่นักศึกษาเพื่อจะได้นำไปออกพื้นที่ ทำกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่อไป (30 กันยายน 2559 ,13.30 น.)
IMG 8010IMG 8016IMG 8018

ผู้บริหาร

wutti

พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์, ผศ.ดร.
รองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา  

trakoon

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

ภาพกิจกรรม

ITPFacebookLikeBox

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6