hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ภารกิจผู้บริหาร

1

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค!!!
พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รก.แทนรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนานำคณะมอบสิ่งของให้นักเรียนที่ขาดแคลน

1 กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา!!! 
ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการตรวจประเมิน...
1 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ต้อนรับนายกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย
01 ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำ ดำหัว นายอำเภอเมืองเชียงใหม่
1 ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันจักรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี แสดงความยินดีกับนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในโอกาสแต่งตั้งเป็นปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ
3 ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าฝึกภาคสนาม เขาชนไก่ กาญจนบุรี
1 ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมงานสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2561
3 ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีให้การต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาพระสิงห์ โอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561
 1 copy ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีนำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ณ จังหวัดชลบุรี 
 1 copy ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีต้อนรับคณะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน
 2 copy พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นประธานเป็นการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ภัยพระพทธศาสานาฯ
 3 copy ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีปิดการฝึก นศท.ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปี ๒๕๖๐ 
 1 copy ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนา สถาบันพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 2 copy พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มอบอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้างปางคอง แม่ฮ่องสอน
 1 copy พระเทพปริยัติวิมล อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร เจ้าหน้าที่ มมร ล้านนา
 1 ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในพิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
2 copy ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
1 copy พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย ทางสถานี NBT เชียงใหม่
2 ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระบดับหลักสูตร ม.โจ้
IMG 1698 copy ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ถวายสักการพระครูปริยัตยานุศาสก์,ดร.รอง จอ.แม่แจ่ม
5 copy ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระบดับหลักสูตร ม.ราชภัฏธนบุรี
IMG 5489 copy พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.เข้าร่วมพิธีสูมาคารวะ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
17553697 979924898811508 8666145268677846941 n copy ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
1 copy พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญกุศลศพแม่อุ้ยแดง ณ วิชัย 
2 copy พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทางสถานี NBT เชียงใหม่
1 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ป.โท 
aaa ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ เป็นตัวแทน ศ.เกียรติคุณ แสง  จันทร์งาม มอบปัจจัยบำเพ็ญกุศลศพ รอ.สุภาพ  สุภูตะโยธิน
IMG 8021 พระเทพบัณฑิต อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมโครงการ ขยาย มมร ล้านนา
01 พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยNBT เชียงใหม่ ในหัวข้อ"วันวาเลนไทน์กับคนไทย"
1 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมงานกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 4 
15965741 1158628324250630 8933248250030285422 n ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 
1 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 IMG 0560 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดีถวายความอาลัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 1 พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนาเป็นประธานมอบโต๊ะหมู่บูชาและพระพุทธรูป
 1 พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนานำปัจจัยจำนวนหนึ่ง พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้บ้าน
 IMG 9346 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงนามถวายความอาลัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
 IMG 8775 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำนักศึกษาวิชาทหาร มมร ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคปกคติ นศท.ชั้นปี 4-5 
 2 พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการพูดหลักสูตร"ศิลปการพูดเพื่อการเป็นผู้นำ
 IMG 7954 พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมบุคลากรครั้งที่ 4/2559 ณ อาคาร MBU4
IMG 8008 พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมอบอุปกรณ์ของใช้ เครื่องเขียนแก่นักศึกษาเพื่อนำไปจัดกิจกรรมออกชุมชน
 IMG 8002 พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบั
IMG 7225 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคเหนือ 8 มหาวิทยาลัย
4 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานการเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง มมร ล้านนา 
1 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมการประชุมเครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน 
IMG 6802 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานการประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตร มมร ล้านนา 
2 ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา ร่วมประชุมสภาวิชาการและร่วมงานเกษียณอายุราชการ 
1 ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ นำเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 
1 พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร,รองอธิการบดี พร้อมด้วยผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี ร่
วมประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 4/2559 
4 พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีนำนักศึกษาร่วมโครงการรณรงค์กำจัดขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน
01 พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเรื่องพิธีกรรมและการเผยแผ่
1 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานตรวจประกันระดับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานโครงการอบรมการปฏิบัติงานจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหาร
a ผอ ศูนย์บริการวิชาการ มมร ล้านนาร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ พ่ออินชวน ชัยยะ
1 ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานตรวจประกันระดับคณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
02 รองอธิการบดีเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6