web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2559

IMG 7954
พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2559 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร MBU4 (30 กันยายน 2559, 09.00-11.30 น.)
IMG 7944IMG 7946IMG 7947IMG 7951IMG 7954IMG 7955IMG 7960IMG 7966IMG 7971IMG 7975

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6