hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ ชั้นปีที่4,5 ประจำปี 2559

IMG 8775
     ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคปกติ ชั้นปีที่ 4,5 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 (10 ตุลาคม 2559,เวลา 09.30 น.)
IMG 8715IMG 8727IMG 8731IMG 8733IMG 8755IMG 8766IMG 8770IMG 8784IMG 8785IMG 8795IMG 8812IMG 8813IMG 8822

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6