web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

กีฬาสี มมร ล้านนา ครั้งที่ 10 รอบคัดเลือก

IMG 6259
ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสี มมร ล้านนา ครั้งที่ 10 รอบคัดเลือก ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 29 มกราคม 2560
IMG 6226IMG 6236IMG 6241IMG 6264IMG 6266IMG 6281IMG 6282IMG 6315IMG 6334IMG 6342IMG 6368IMG 6371IMG 6381IMG 6392IMG 6430IMG 6480IMG 6585IMG 6587IMG 6614IMG 6642

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6