web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

สอบโครงร่างนักศึกษารุ่น 12 นักศึกษาปริญญาโท

16507783 10155086426609456 239432325 n
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดสอบโครงร่าง นักศึกษา รุ่น 12 นักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27-28 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว: ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี)
16521675 10155086426589456 1268049458 n16521806 10155086426624456 282458444 n16522764 10155086426549456 1093268042 n16522764 10155086426564456 495564103 n

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6