web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 4

1
     ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมงาน กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 4 ณ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว:ตั้ม สุวิท เอฟซี)
2034678

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6