web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

สัมภาษณ์รายการ "ข่าวภาคเหนือ"

01
     พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้สัมภาษณ์รายการ "ข่าวภาคเหนือ"
สถานีโทรทัศน์เอ็นบีที แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ "วันวาเลนไทน์กับคนไทย" 14 กุมภาพันธ์ 2560
1234

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6