web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

อธิการบดีตรวจเยี่ยมโครงการขยายวิทยาเขตล้านนา ณ บ้านบวกค้าง

IMG 8021
     พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมโครงการขยายวิทยาเขตล้านนา ณ บ้านบวกค้าง สันกำแพง โดยมีพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี และผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีพาเยี่ยมชมโครงการ
IMG 8011IMG 8018IMG 8023IMG 8045IMG 8052IMG 8053IMG 8058IMG 8063

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6