Black Ribbon

head-web-r100


 

เนื้อหา

ข่าว2560

news59

ข่าว 2560

menu-icon งานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
menu-icon การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
menu-icon พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว ร.10
menu-icon ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10  
menu-icon โครงการสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุประจำปี 2560
menu-icon อธิการบดีเยี่ยมบุคลากร มมร ล้านนา
menu-icon กิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปี 2560
menu-icon ประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2560
มมร ล้านนา พร้อมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายพ่อหลวง
โครงการอบรมศีลธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 2
สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งที่ 2 ภูมิภาค
โครงการอบรมการจัดการความรู้ (KM)และ(RM)
งานศพพระธนา อดีตพระสอนศีลธรรม มมร ล้านนา
ประชุมคณะสังคมศาสตร์การเขียน SAR รวม 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำปี 2560 
ประกาศผลสอบตำแหน่งอาจารย์ประจำปี 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ประจำปี 2560
รับสมัครอาจารย์ประจำปี 2560
สรุปรายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันวิสาขบูชา
สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร มมร 
พิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี 2559
โครงการอบมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา วันวิสาขบูชาประจำปี 2560
โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (เดินธุดงค์)ประจำปี 2560
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
พิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส
ดำหัว สูมาคารวะ พระเถระและผู้อำนวยการโรงเรียน
พิธีเลี้ยงขอบคุณคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักกีฬากองเชียร์
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
คณาจารย์ร่วมงานศพบิดานักศึกษา ณ อ.สมเมย แม่ฮ่องสอน
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา USTCM 2017
โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 50 ปีพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2560
สัปดาห์วิชาการล้านนาประจำปีการศึกษา 2559
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2560
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560
วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 
โครงการปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การแข่งขันฟุตบอล มมร ล้านนา-มจร เชียงใหม่
การแข่งขันฟุตบอล พายัพ-มมร ล้านนา กีฬาทัวร์นาเมนต์ฯ ครั้งที่ 7
กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7
พิธียกเสาเอกอาคารเรียน มมร ล้านนา
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ รุ่นที่ 1/2560
พิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
ตัวแทนอาจารย์ร่วมงานศพบิดาของนักศึกษาปี 1/2 
โครงการสายใยรักจากใจพี่สู่น้องชมรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
โครงการแบ่งรักปันฝันสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 
โครงการค่ายอาสาปันน้ำใจให้น้อง
พิธีทักษิณานุปาทานวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี มมร ล้านนา 
ถวายมุทิตาสักการะพระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์
> แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
คณะกรรมการการตรวจสอบภายใน
การแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา USTCM2017 
การแข่งขันกีฬาสีครั้งที่ 10
งานศพมารดานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปี 5 
การติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
แนะแนวการศึกษาปีการศึกษา 2560
การแข่งขันกีฬาสี มมร ล้านนา ครั้งที่ 10 รอบคัดเลือก
ต้อนรับผู้บริหารจาก มมร ส่วนกลาง

 
 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6