hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

การบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่อุ้ยแดง ณ วิชัย

1 copy
     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์และ ผศ.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามตัวแทนของมหาวิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบผ้าไตรและปัจจัยในการบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่อุ้ยแดง ณ วิชัย มารดาของ สจ.สุพล ณ วิชัย อดีตประธานนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ ณ วัดข้าวแท่นหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 23 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : ตั้ม สุวิท เอฟซี)
03 copy3 copy

2 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6