web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ถวายมุทิตาสักการะ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.

IMG 1698 copy

     ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ถวายมุทิตาสักการะ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.เจ้าอาวาสวัดพันแหวน, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ในโอกาสได้รับตราตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (16 มิย. 60)

IMG 1697 copyIMG 1703 copyIMG 1707 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6