hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

พิธีไหว้ครูประจำปี 2560

IMG 3349 copy

พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

IMG 3228 copyIMG 3319 copy

IMG 3405 copyIMG 3438 copyIMG 3272 copyIMG 3408 copyIMG 3565 copyIMG 3207 copyIMG 3020 copyIMG 3084 copyIMG 3104 copyIMG 3119 copyIMG 3144 copyIMG 3186 copyIMG 3209 copyIMG 3213 copyIMG 3222 copyIMG 3264 copyIMG 3371 copyIMG 3431 copyIMG 3458 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6