hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

ครบรอบ 47 ปี วันสถาปนา สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

1 copy

     ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ  ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมงานครบรอบ 47 ปี วันสถาปนา สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 17 กันยายน 2560 (Cr.ภาพ:Montri Wichaiwong)

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6