hd-w-anti-bet


 

เนื้อหา

กีฬาสัมพันธ์ มมร คัพ ครั้งที่ 7

1

     ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ มมร คัพ ครั้งที่ 7 ณ นาม CMI Futsal 2  โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการนักศึกษา นักศึกษา และนักกีฬาเข้าร่วมพิธี สำหรับปีนี้ มีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม 30 กันยายน 2560

234567890101112

     พิธีปิดและมอบรางวัลกีฬาฟุตบอล 7 คน กีฬาสัมพันธ์ มมร คัพ ครั้งที่ 7 โดย ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ ณ สนาม CMI โดยแชมป์ในปีนี้ได้แก่ทีม อารามบอย 1 ตุลาคม 2560

131417

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6