web-en-std-61


 

เนื้อหา

๑๐๐ ปี ชาตกาล พระพุทธพจนวราภรณ์

00

สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระพุทธพจนวราภรณ์ หรือ หลวงปู่จันทร์ กุสโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาส และพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยพระมหาเถระระดับชั้นพรหม ชั้นธรรม ชั้นเทพ ชั้นราช และชั้นสามัญกว่า ๑๐๐ รูป ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐(ภาพ:ตั้ม สุวิท เอฟซี)

020112345678910

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6