web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่

IMG 5226

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เจ้าภาพร่วม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน “8th University Sports Tournament of Chiangmai : USTCM” ครั้งที่ 8

                    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน เปิดเผยว่า ในการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ “University Sports Tournament of Chiangmai : USTCM” ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 มีเจ้าภาพร่วม 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับผิดชอบฝ่ายเทคนิคกีฬาและพิธีการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนารับผิดชอบฝ่ายต้อนรับ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ รับผิดชอบฝ่ายสูจิบัตรและงบประมาณ

                    ในการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 มีนักกีฬาชาย – หญิง จากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน 12 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยพายัพ , มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น , มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    สำหรับรางวัลในการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ฟุตบอลทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท รองชนะเลิศ อับดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท วอลเลย์บอลทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และกีฬาเปตองจะได้รับถ้วยรางวัล

                    ทั้งนี้กำหนดมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม พิธีเปิดการแข่งขัน และการแสดงเชียร์ลีดเดอร์จาก 12 สถาบัน

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มรภ.เชียงใหม่
ภาพ: บุญนำ  สุนามถาวร มมร วิทยาเขตล้านนา

IMG 5056IMG 5060IMG 5156IMG 5148IMG 5183IMG 5221IMG 5068IMG 5100IMG 5104IMG 5109IMG 5111IMG 5150IMG 5189IMG 5235

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6