web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ดำหัวพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

01

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา(รก.) รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำพร้อมผู้บริหาร, คณาจารย์ , เจ้าหน้าที่ เข้ากราบถวาย ถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำ ขอพรเนื่องในวาระป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ (ภาพ/ข่าว :jiratat love)

12345678

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6