web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

น้ำดำหัวนายอำเภอเมืองเชียงใหม่

01

    "เช้านี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่ รดน้ำดำหัว นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 19เม.ย61" (ภาพ/ข่าว: ตั้ม สุวิท เอฟซี)

13

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6