ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2562 รอบแรก Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2562 รอบแรก Portfolio

อัตราค่าธรรมเนียม

View Fullscreen

1.สาขาวิชาพุทธศาสตร์

View Fullscreen

2.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

View Fullscreen

3.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

4.สาขาวิชาการปกครอง

View Fullscreen

5.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มนุษยศาสตร์)

View Fullscreen